صفحه اصلی > فعالیت های مرکز  > مقالات 

 

مقالات چاپ شده مرکز بیماری های غدد و متابولیسم

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

نوع

ایندکس

1

Evaluation of predictive factors of development of type 2 diabetes mellitus (t2dm) in patients with gestational diabetes mellitus (GDM)

Actahealth

medica

2017

--

2

Effect of the administration of Solanum nigrum fruit on prevention of diabetic nephropathy in streptozotocin-induced diabetic rats

Phamacogenosy

2017

Pub

med

3

Permanent and transient congenital hypothyroidism and the relevant factors in infants born during 2011-13 in hormozgan province

Pharmacophore

2018

ISI

4

Anti-cancer Effects of Metformin: Recent Evidences for its Role in Prevention and Treatment of Cancer

Current Drug Metabolism

2018

ISI

5

Diabetic Patients’ Instructional Needs at the Special Diseases Center of Shahid

Mohammadi University in 2016

Journal of Research in Medical and Dental Science

2018

ISI

6

Effect of magnesium sulfate administration to improve insulin resistance in type 2 diabetes animal model: Using the hyperinsulinemiceuglycemic clamp technique

Fundamental & Clinical Pharmacology

2018

ISI

 

7

GABA dramatically improves glucose tolerance in streptozotocin-induced diabetic rats fed with high-fat diet

Endocrine pharmacology

2018

ISI

8

Effect of CYP3A5*1 expression on tacrolimus required dose after liver transplantation: A systematic review and metaanalysis

Clinical transplantation

2018

ISI

 

9

Correlation between White Blood Cell Count and insulin resistance in type 2 Diabetes

Current Diabetes Review

2018

ISI