صفحه اصلی > درباره مرکز > معرفی مرکز 

معرفی مرکز

مركز تحقيقات‌ بیماری های غدد و متابوليسم‌ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بهمن ماه 1395 طی موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در طبقه اول ساختمان این معاونت ‌ فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

اهداف مرکز

با توجه به شیوع فزاینده بیماری های مرتبط با غدد درون ریز و متابولیسم و با توجه به نقش مؤثر اموزش و پژوهش در زمینه ارائه راهکارهای کاربردی در جهت پیشگیری، درمان و مدیریت این بیماری ها، مرکز تحقیقات بیماریهای غدد و متابولیسم اهداف زیر را پیگیری می نماید:

  • راه انداری نظام ثبت بیماری های مرتبط با غدد درون ریز و متابولیسم
  • انجام پژوهش های پایه ای و بالینی با رعایت موازین اخلاق در پژوهش در زمینه پیشگیری، شناسایی زود هنگام، درمان و در نتیجه اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه      
  • فراهم سازی اطلاعات و داده های مستند و نظامند و انتشار آنها جهت انجام امور پژوهشی توسط پژوهشگران علاقمند
  •  استفاده از نتایج اطلاعات جمع آوری شده جهت برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از این بیماری ها و یا ارائه راهکارهای درمانی مؤثرتر 
  •  ترغیب، تشویق و بکارگیری پژوهشگران
  •  همکاری با سایر مراکز تحقیفاتی کشور در جهت ارتقای آموزش و پژوهش به منظور ارتقای سلامت جامعه