صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > اعضای هیئت مؤسس 

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع عضویت در مرکز

دکتر ابراهیم افتخار

PHD

بیوشیمی بالینی

نیمه وقت

دکتر فرهاد قدیری صوفی

PHD

فیزیولوژی پزشکی

تمام وقت

دکتر سید مهرداد صولتی دهکردی

فوق تخصص

غدد درون ریز و متابولیسم

تمام وقت

دکتر سید حمید موسوی

فوق تخصص

گوارش بالغین

تمام وقت

دکتر مهرداد اولیایی

فوق تخصص

 

بیماری های غدد و متابولیسم اطفال

نیمه وقت