صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > اعضای نیمه وقت مرکز 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته دانشگاهی

رزومه

دکتر مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

مشاهده رزومه

دکتر امید صفا

دانشیار

دکترای داروسازی

  مشاهده رزومه

دکتر سهیلا معین

دانشیار

دکترای تخصص بیوشیمی بالینی

  مشاهده رزومه

دکتر عبدالمجید ناظمی

دانشیار

متخصص اطفال

  مشاهده رزومه

دکتر شیرین امیری مقدم

استادیار

دکترای تخصصی تغذیه

مشاهده رزومه

دکترحمیدرضا سامی مقام

دانشیار

فوق تخصص نفرولوژی

مشاهده رزومه

آقای محسن آزاد

مربی

کارشناس ارشد آمار زیستی و بهداشتی

مشاهده رزومه

دکتر ابراهیم افتخار

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

مشاهده رزومه

دکتر نادره نادری

دانشیار

دکترای تخصصی ایمونولوژی

مشاهده رزومه

دکتر افشین سمیعی

استادیار

دکترای تخصصی ایمونولوژی

مشاهده رزومه

دکتر ناهید داودیان

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

  مشاهده رزومه

دکتر آتش آب پرور

استادیار

دکترای آسیب شناسی بالینی

 مشاهده رزومه

دکتر فاطمه هندیجانی

استادیار

دکترای تخصصی زیست فناوری دارویی

مشاهده رزومه

دکتر حمیده قنبری

استادیار

دکترای فیزیولوژی

  مشاهده رزومه

دکتر شهلا سهرابی پور

استادیار

دکترای فیزیولوژی

مشاهده رزومه