صفحه اصلی > درباره مرکز > اعضای مرکز > اعضای نیمه وقت مرکز 

 

 اعضای نیمه وقت مرکز تحقیقات بیماریهای غدد و متابولیسم

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته دانشگاهی

دکتر مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر سهیلا معین

دانشیار

دکترای تخصص بیوشیمی بالینی

دکتر شیرین امیری مقدم

استادیار

دکترای تخصصی تغذیه

دکترحمیدرضا سامی مقام

دانشیار

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر احمد بهزاد

استادیار

متخصص داخلی

خانم معصومه محمودی

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد آمار زیستی و بهداشتی

دکتر ابراهیم افتخار

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر افشین سمیعی

استادیار

دکترای تخصصی ایمونولوژی

دکتر ناهید داودیان

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر آتش آب پرور

استادیار

دکترای آسیب شناسی بالینی

دکتر فاطمه هندیجانی

استادیار

دکترای تخصصی زیست فناوری دارویی

دکتر حمیده قنبری

استادیار

دکترای فیزیولوژی

دکتر شهلا سهرابی پور

استادیار

دکترای فیزیولوژی

دکتر مهرداد میراولیایی

استادیار

متخصص بیماری های غدد و متابولیسم اطفال

دکتر محمدرضا محبوبی

دانشجوی تخصص

پزشک عمومی/ دانشجوی تخصص داخلی

خانم غزل ذوقی

دانشجو

دانشجوی پزشکی

خانم حمیرا شاملو

کارشناس

کارشناس پرستاری