• برگزاری یازدهمین کنگره جهانی اختلالات غدد و متابولیسم
  برگزاری یازدهمین کنگره جهانی اختلالات غدد درون ریز و متابولیسم در کشور نیوزلند

 • برگزاری کنفرانس علمی زخم پای دیابتی
  برگزاری کنفرانس علمی یک روزه زخم پای دیابتی توسط مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

 • اجرای طرح های تحقیقاتی
  فراخوان اجرای طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در سال 97

 • کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  برگزاری کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری بیماران سلیاکی: ثبت بیماری سلیاک در درمانگاه سلیاک
  زمان مراجعه بیماران به درمانگاه سلیاک واقع در کلینیک هرمز با حضور فوق تخصص گوارش: هر دوشنبه ساعت 8 تا 12 ظهر

 • روز جهانی دیابت
  روز جهانی دیابت 14 نوامبر/23 آبان

 • انجام طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در راستای اولویت های پژوهشی مرکز
  .

 • نظام ملی ثبت دیابت
  ثبت اطلاعات بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت دبیمارستان شهید محمدی

 • مرکز تحقیقات بیماری های غدد و متابولیسم
  .

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز
اطلاعیه ها
برگزاری یازدهمین کنگره جهانی اختلالات غدد و متابولیسم
برگزاری کنفرانس علمی زخم پای دیابتی
اجرای طرح های تحقیقاتی
کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری بیماران سلیاکی: ثبت بیماری سلیاک در درمانگاه سلیاک
روز جهانی دیابت
انجام طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در راستای اولویت های پژوهشی مرکز
نظام ملی ثبت دیابت
مرکز تحقیقات بیماری های غدد و متابولیسم
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved