صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معاون پژوهشی مرکز 

معاون پژوهشی مرکز

خانم دکتر سارا بحری

فوق تخصص غدد و متابولیسم

شماره تماس:  07633337192 -

07633354939

مشاهده رزومه در دانشگاه(cv)

مشاهده رزومه در سامانه اعضای هیات علمی علم سنجی