اهداف مرکز

با توجه به شیوع فزاینده بیماری های مرتبط با غدد درون ریز و متابولیسم و با توجه به نقش مؤثر اموزش و پژوهش در زمینه ارائه راهکارهای کاربردی در جهت پیشگیری، درمان و مدیریت این بیماری ها، مرکز تحقیقات بیماریهای غدد و متابولیسم اهداف زیر را پیگیری می نماید:

  • راه انداری نظام ثبت بیماری های مرتبط با غدد درون ریز و متابولیسم
  • انجام پژوهش های پایه ای و بالینی با رعایت موازین اخلاق در پژوهش در زمینه پیشگیری، شناسایی زود هنگام، درمان و در نتیجه اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
  • فراهم سازی اطلاعات و داده های مستند و نظامند و انتشار آنها جهت انجام امور پژوهشی توسط پژوهشگران علاقمند
  • استفاده از نتایج اطلاعات جمع آوری شده جهت برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از این بیماری ها و یا ارائه راهکارهای درمانی مؤثرتر
  • ترغیب، تشویق و بکارگیری پژوهشگران
  • همکاری با سایر مراکز تحقیفاتی کشور در جهت ارتقای آموزش و پژوهش به منظور ارتقای سلامت جامعه