صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معرفی مرکز 

 

معرفی مرکز

مركز تحقيقات‌ بیماری های غدد و متابوليسم‌ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

از بهمن ماه 1395 طی موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

در طبقه اول ساختمان این معاونت فعالیت خود را آغاز نموده است.