صفحه اصلی > اعضای مرکز > ریاست مرکز 

 

 

 

رئیس مرکز: 

دکتر معصومه خیراندیش


فوق تخصص غدد و متابولیسم


ایمیل:

masoumeh.kheirandish@hums.ac.ir

 

تلفن:

076-33354939


فایل رزومه (CV)