صفحه اصلی > درباره مرکز > چارت مرکز > چارت مرکز 

 

چارت مرکز تحقیقات بیماریهای غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

گروه پایه

گروه بزرگسال

گروه اطفال

دکتر ابراهیم افتخار (رئیس گروه)

دکتر معصومه خیراندیش (رئیس گروه)

دکتر حسینعلی خوارزمی (رئیس گروه)

دکتر اسماعیل غنی

دکتر لادن حاجی عبدالرسولی

دکتر فرهاد قهرمانی

دکتر حمیده قنبری

دکتر فرزانه موسوی

دکتر مریم استقامتی

دکتر شهلا سهرابی پور

دکتر امید صفا

دکتر عبدالمجید ناظمی

دکتر محمود خیاطیان

دکتر حیدرضا سامی مقام

 

دکتر ناهید داودیان

دکتر حمیدرضا محبوبی

 

دکتر سهیلا معین

دکتر سید مهرداد صولتی دهکردی

 

دکتر ابراهیم افتخار

دکتر سید حمید موسوی

 

دکتر فرهاد قدیری صوفی

خانم غزل ذوقی

 

دکتر شیرین امیری مقدم

دکتر آتش آب پرور

 

دکتر افشین سمیعی

دکتر مانیا بنار

 

دکتر نادره نادریان

دکتر سارا بحری

 

دکتر اقدس دهقانی

 

 

دکتر فاطمه هندیجانی