صفحه اصلی > درباره مرکز > اعضای مرکز 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته دانشگاهی

آدرس الکترونیک

رزومه

دکتر مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

 

دریافت

دکتر سهیلا معین

دانشیار

دکترای تخصص بیوشیمی بالینی

moein@hums.ac.ir

دریافت

دکتر شیرین امیری مقدم

استادیار

دکترای تخصصی تغذیه

 

دریافت

دکترحمیدرضا سامی مقام

دانشیار

فوق تخصص نفرولوژی

hsamimagham@hums.ac.ir samimagham@yahoo.com

دریافت

دکتر احمد بهزاد

استادیار

متخصص داخلی

 

دریافت

آقای محسن آزاد

مربی

کارشناس ارشد آمار زیستی و بهداشتی

mohsenazadb@gmail.com

دریافت

دکتر ابراهیم افتخار

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

ebrahim.eftekhar@hums.ac.ir

 

دریافت

دکتر نپتون سلطانی

استاد

دکتری تخصصی فیزیولوژی

solnep2002@yahoo.com

دریافت

دکتر نادره نادریان

دانشیار

دکترای تخصصی ایمونولوژی

nnaderi@hums.ac.ir

دریافت

دکتر افشین سمیعی

استادیار

دکترای تخصصی ایمونولوژی

 

دریافت

دکتر ناهید داودیان

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

Nahid_Davoodian@yahoo.com

Nahid.Davoodian@HUMS.ac.ir

دریافت

دکترحمیدرضا محبوبی

دانشجوی تخصص

 

 

دریافت

خانم غزل ذوقی

دانشجوی پزشکی

 

 

دریافت